ภาพซ้อนด้วย Ink video ภายใน 4 คลิก !!

Updated: May 25, 2021คลิกที่ 1 ลาก footage ink video ที่จะใช้มาวางใน timeline

คลิกที่ 2 ลากภาพที่เราต้องการจะซ้อนมาอยู่ใต้ footage ink video

คลิกที่ 3 ในช่อง Effects ค้นหาคำว่า Luma Key

คลิกที่ 4 ลาก Effects Luma Key มาวางลงใน footage ink video


เท่านี้คุณก็จะได้ ภาพ ที่ ซ้อนอยู่ใน ink video อย่างสวยงาม ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับ จินตนาการ ของแต่ละคนว่าจะรังสรรค์ภาพออกมาในรูปแบบไหน แต่มันไม่ยากเลยใช่มั้ยหละ หวังว่าคุณจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยจากโพสต์นี้ สำหรับคนที่ยังหาไอเดียที่จะทำไม่เจอเรามี video ที่ใช้เทคนิคภาพซ้อน double exposure มาให้ดูกันด้วย


63 views0 comments