top of page
logo-yellow-w.png
159CB1C9-0408-42B4-828A-78FDF1838E91.jpg

Yellow Mellow 2 หนุ่มวงป็อป จากค่าย Wake Music ประกอบไปด้วย ภีม-วัฒนพงษ์ หนูแย้ม (ร้องนำ) และ วิลลี่-ปริญญา ตรีเลิศพจน์กุล (กลอง) ซึ่งผลงานเพลงที่ทำให้คนจักในนาม Yellow Mellow คือเพลง “ที่พักชั่วคราว” ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ยอดวิวทะลุกว่า 12 ล้าน ต่อยอดให้ทำซิงเกิลออกมาอีกมาย เช่น สนุกมั้ง, ร้ายเหลือ, ไม่ได้อยากฟัง และผลงานล่าสุด

"ที่ปรึกษา" ที่พึ่งปล่อยเมื่อไม่นานนี้

ผลงานเพลง

CONTACT US

Tel : 093-698-8999 (Wake Studio)

E-Mail : wakemusicrecords@gmail.com

 

Location : 82/22 Wake Music Building

ซ.พหลโยธิน64 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

bottom of page